Vrij aanvullend pensioen

Een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen is niet verplicht, maar een aanvullende pensioenverzekering is ongetwijfeld een van de meest interessante en veilige spaarformules voor meer ademruimte als gepensioneerde zelfstandige. Het vrij aanvullend pensioen staat open voor alle zelfstandigen vanaf 18 jaar in hoofdberoep. Ook de meewerkende echtgenote die toegetreden is tot het maxistatuut kan een VAPZ-polis afsluiten. U kiest zelf wanneer en hoeveel u betaalt, met een wettelijke minimumbijdrage van 100 euro op jaarbasis. Het maximum bedraagt 8,17 % van uw inkomen (berekeningsbasis sociale zekerheidsbijdragen) met een absoluut maximum van 3 060,07 euro (9,4 % voor een sociaal VAPZ, met een maximum van 3 520,77 euro). Een VAPZ heeft tal van voordelen: De VAPZ-premie is als beroepskost integraal aftrekbaar van de belastingen Uw belastbare basis daalt, dus ook sociale bijdragen Via overheid is tot 64% van VAPZ-premie te recupereren! Een premie VAPZ mag men enkel storten in een Tak 21 en dus veilige verzekeringsproduct.

IPTz

De IPT (Individuele Pensioentoezegging): een aanvullend pensioen voor zelfstandigen, zelfstandigen die met een vennootschap werken kunnen een Individuele Pensioentoezegging (IPT) onderschrijven. Dat is een levensverzekering die voor de zelfstandige een aanvullend pensioen opbouwt. De vennootschap betaalt de premies voor de IPT en kan deze aftrekken als beroepskost. Voorwaarde is wel dat de 80%-regel nageleefd wordt. Die houdt in dat het wettelijke pensioen en het aanvullende bedrijfspensioen samen niet hoger mogen liggen dan 80% van de laatste brutobezoldiging van de begunstigde tijdens diens actieve loopbaan. In dit kader is ook een zgn. backservice mogelijk. Zo mag de zelfstandige via zijn vennootschap bijkomende stortingen doen om de ruimte die vanuit het verleden nog beschikbaar is onder de 80%-grens maximaal fiscaal te benutten. Denk aan scenario’s waarbij een zelfstandige zijn loon verhoogt of eerst enkele jaren als werknemer aan de slag was.

Vraag meer informatie aan

Opzoek naar persoonlijk advies of informatie? Onze adviseurs zijn er voor u!

0
Share This Post: